به XJCSENSOR خوش آمدید

برنامه ابزار

Tool Application

برنامه ابزار

1. آچار گشتاور دیجیتال ؛

2. پیچ گوشتی برقی دیجیتال ؛

3. شافت محکم برای بازخورد گشتاور حلقه بسته ؛

سنسور XJC پرکاربردترین سنسور گشتاور در زمینه ابزارهای اتوماتیک است. این می تواند گشتاور و نیروی محوری را هنگام شناسایی گشتاور تشخیص دهد. کاربردهای خاص شامل: آچار گشتاور دیجیتال ، پیچ گوشتی برقی دیجیتال ، شافت محکم بازخورد گشتاور حلقه بسته و غیره