به XJCSENSOR خوش آمدید

تجهیزات آزمایش

تجهیزات آزمایش

1. دستگاه پرس؛

2. مشت بالا با دقت ؛

3. دستگاه تست مواد ؛

4. تجهیزات اتوماسیون و سیستم های کنترل اتوماسیون.

5. تجهیزات قالب گیری اکستروژن صنعت پودر متالورژی ؛

با توسعه بازار تجهیزات پزشکی ، تقاضای بیشتری برای استفاده از سنسورهای فشار در صنعت پزشکی مطرح می شود. مزایای دقت بالا ، قابلیت اطمینان ، پایداری و اندازه کوچک سری D در XJCSENSOR بدون شک هسته اصلی تجهیزات پزشکی است. تجهیزات متداول کاربردی شامل تخت های پزشکی ، پمپ های سرنگ ، تجهیزات پزشکی توان بخشی ، ربات های جراحی ، تجهیزات سونوگرافی B از راه دور و ... است.

Testing Equipment