به XJCSENSOR خوش آمدید

Load Cell

 • XJC-BW23 load cell

  لودسل XJC-BW23

  امکانات:

  اصل فشار کرنش با دقت بالا ؛

  فرکانس پاسخ دینامیکی بالا و ثبات خوب ؛

  قابلیت بار ضد ضد عادی قوی.

 • XJC-D01 load cell

  لودسل XJC-D01

  امکانات:

  اصل فشار کرنش با دقت بالا ؛

  فرکانس پاسخ دینامیکی بالا و ثبات خوب ؛

  قابلیت بار ضد ضد عادی قوی.

 • XJC-D02 load cell

  لودسل XJC-D02

  امکانات:

  اصل فشار کرنش با دقت بالا ؛

  فرکانس پاسخ دینامیکی بالا و ثبات خوب ؛

  قابلیت بار ضد ضد عادی قوی.

 • XJC-D12 load cell

  لودسل XJC-D12

  امکانات:

  اصل فشار کرنش با دقت بالا ؛

  فرکانس پاسخ دینامیکی بالا و ثبات خوب ؛

  قابلیت بار ضد ضد عادی قوی.