به XJCSENSOR خوش آمدید

ماشین آلات ساختمانی

ماشین آلات ساختمانی

1. ماشین هوایی ؛

2. جرثقیل

3. برج جرثقیل ؛

4. ماشین آلات بلند کردن ؛

سنسور فشار XJC S نوع مهمی در صنعت تجهیزات مهندسی ماشین آلات است. کاربرد آن عمدتا شامل موارد زیر است: اولین مورد کنترل شرایط کار موتور است. دوم کنترل سیستم هیدرولیک است. سوم کنترل عملکرد کلی ماشین آلات مهندسی است. وسایل نقلیه هوایی ، جرثقیل ، برج جرثقیل ، جرثقیل و غیره

Construction Machinery